ترامپ ۷۰درصد از دستورات اوباما را لغو می کند
🔹معاون رئیس تیم انتقالی ترامپ گفت که ترامپ پس از آغاز رسمی فعالیتش اکثر دستورات اجرایی اوباما را لغو خواهد کرد.