واژگونی اتوبوس در جاده سلماس- ارومیه
🔹در این حادثه ۴ نفر کشته  و ۷ نفر زخمی شدند.